PmWiki - Zwanenhof

Bezinningscentrum De Zwanenhof

Na de Eerste Wereldoorlog was er in Twente behoefte aan een eigen retraitehuis, waar groepen mensen terecht konden voor een driedaagse retraite, een persoonlijke innerlijke omvorming door stilte, overweging en gebed.

De locatie werd een stuk heidegrond in Azelo, vlak bij een spoorwegstationnetje. In 1922 begon de inzamelingsactie voor geld. In 1925 de bouw en in juli 1927 werd het retraitehuis ‘St. Jozef’ ingezegend. Leden van de congregatie van de Kleine zusters van de H. Jozef, kortweg de zusters van Heerlen, waren verantwoordelijk voor de huishouding. De paters Redemptoristen zorgden voor de inhoud van de retraites. Tussen 1927 en 1967 komen veel groepen naar St. Jozef. Er waren retraites voor jongens, vrouwen uit de boerenstand, ongehuwde dames, bestuurders van verenigingen, zieken, leerlingen van de Kweekschool, etc. Na de Tweede Wereldoorlog en zeker na het tweede Vaticaans concilie, verandert er veel in Katholiek Nederland. Ook het retraitehuis ging mee in deze veranderingen en werd in 1963 omgedoopt van ‘St. Jozef’ in ‘De Zwanenhof’. De retraites liepen terug en het accent kwam meer op maatschappelijk engagement te liggen. Het werk van de paters, broeder en zusters werd steeds meer overgenomen door leken. In 1994 werd de communiteit van de zusters opgeheven en in 1999 verlieten ook de laatste paters de Zwanenhof. Zij steunen echter het werk van de Zwanenhof tot op de dag van vandaag.

Nog steeds is de Zwanenhof een bezinningscentrum, waar mensen voor inspiratie en rust welkom zijn. Momenteel is het een huis waar bezinningsprogramma’s worden aangeboden voor individuen en groepen om tot rust en inkeer te komen en om geïnspireerd te raken. Twee keer per jaar komt een folder met een overzicht van de nieuwe activiteiten onder de titel: “De Zwanenhof in vogelvlucht.”

Wie De Zwanenhof wil bekijken kan terecht in de prachtige tuin. In de Tuinzaal, kan koffie of thee gedronken worden. De kapel, waar iedere tweede zondag van de maand een oecumenische viering wordt gehouden, is te zien onder begeleiding van een gastvrouw van de receptie. Meer informatie over De Zwanenhof is te vinden op www.zwanenhof.nl.