PmWiki - KerkHerte

St. Stephanuskerk Hertme

Klik hier voor uitvergroten foto

De St. Stephanuskerk werd in 1902 gebouwd naar een ontwerp van architect Wolter te Riele Gzn. Op 23 juni 1902 werd de eerste steen gelegd en op 16 juni 1903 vond de consecratie plaats. De neogotische kerk met glas in loodramen van F. Nicolas uit Roermond, is geheel in stijl ingericht en kent een aantal belangrijke details. Zo is het tabernakel gemaakt door Frierich Wilhelm Mengelberg, die ook het Jozef en Maria altaar en de heiligenbeelden vervaardigde. De houten altaartafel komt uit de werkplaats van Henny Pol uit Borne. Het orgel is van Maarschalkerweerd (Utrecht) en werd geplaatst in 1904. De oorspronkelijke klok uit 1907 werd in de oorlogsjaren 40-45 geroofd door de Duitsers. In 1947 werd er een nieuwe klok opgehangen met als randschrift: ‘Johannes-Stephanus Vocor Hertme 30.9.1947 Vivos Voco Mortuos Plango Flango Fulgara’. Vertaald staat op de rand van de klok: ‘Mijn naam is Johannes Stephanus Hertme 30.9.1947. Ik roep de levenden, beween de doden en breek de bliksem’.

In de kerk zijn een aantal waardevolle objecten, zoals de 17e eeuwse koperen kandelaren en een miskelk, welke in 1398 werd geschonken door Johan Hondeborgh en Agnes van het Clooster. Het triomfkruis, hangend in het koor van de kerk stond oorspronkelijk op de naastgelegen begraafplaats.
De kruiswegstatie werd in 1904 aangebracht ter vervanging van een eerdere uit 1895. De kerk is geopend tijdens de weekenddiensten en met de arrangementsdagen.