PmWiki - Main

De Groene Poort

Het Kloosterpad is één van de toeristisch-recreatieve programmapunten van de visie De Groene Poort. Borne maakt zich sterk om de functie van het landschap en het buitengebied te versterken.

De Groene Poort beoogt de al aanwezige landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische elementen te behouden en daar een aantal nieuwe elementen aan toe te voegen, welke het gebied van een zodanige meerwaarde voorzien, dat het ook op lange termijn weerstand kan bieden aan stedelijke expansie.

Wilt u meer informatie over De Groene Poort en de tientallen projecten, kijk dan op www.groene-poort.nl