Groene Poort Wandeltocht

Gemeente Borne

Centraal in de Netwerkstad Twente ligt de gemeente Borne. Het buitengebied van Borne is een natuurlijke schakel tussen Zuidwest- en Noordwest Twente; gebieden met mooie landschappen en veel natuur. Met het project 'De Groene Poort' zet de gemeente in op behoud en versterking van natuur en landschap.

In het gebied liggen de dorpen Zenderen en Hertme, landgoed Weleveld en een deel van landgoed Twickel. Het is rijk aan natuurschoon en vormt een ecologische verbinding. Borne wil 'De Groene Poort' nadrukkelijk op de kaart zetten. Ondermeer door het groene karakter te versterken in combinatie met recreatie en cultuurhistorie.

Voor meer informatie over de gemeente borne, zie www.borne.nl.