PmWiki - Alternatief

Alternatieve route

In de wandelroute Kloosterpad Zenderen is voor een gedeelte van de route een alternatief wandelpad aangegeven. Op de kaart is dit gedeelte in blauw aangegeven. Dit is het gedeelte vanaf de Retraitehuisweg, langs de Azelerbeek, vervolgens over de Zenderensche Esch en aansluitend op de Esweg.

Gesprekken zijn op dit moment met het Waterschap Regge en Dinkel in gang gezet om dit alternatieve tracÚ ook daadwerkelijk te realiseren.