PmWiki - Kruiswegstaties

Kruiswegstaties

Kunstenaar Frans Deumes heeft in 1956 kruiswegstaties ontworpen voor het seminarie van de Karmelieten. Bij de verkoop van het voormalige seminarie tegenwoordig restaurant Het Seminar - zijn de kruiswegstaties uit de kapel van het seminarie verwijderd en opgeslagen in de kelder van het Karmelietenklooster.

Om de geschiedenis van Zenderen te bewaren, heeft de werkgroep Kloosterpad Zenderen het initiatief genomen de kruiswegstaties nieuw leven in te blazen. In overleg zijn de kruiswegstaties herplaatst aan de slotmuur van het Carmelitessenklooster, zodat het een wezenlijk onderdeel uit kan maken van het Kloosterpad Zenderen.

De originele kruiswegstaties hebben in de loop der tijd zware beschadiging opgelopen vanwege het broze materiaal. Beeldhouwster Ger van Iperen Schenkels heeft naar voorbeeld van het origineel de huidige kruiswegstaties vervaardigd. Op 3 april 2012 is in de Goede Week een week voor Pasen de Kruisweg officieel ingewijd door de paters Karmelieten.

De Kruiswegstaties en Mariakapel Zendersche Esch zijn initiatieven van de werkgroep Kloosterpad Zenderen en mede mogelijk gemaakt door De Groene Poort: www.groene-poort.nl