PmWiki - Hondeborg

Picknick boerderij 'De Hondeborg'

In 1333 werd het huis met voorburcht al genoemd. Deze burcht behoorde aan de familie Van Sebelingen, te weten de gebroeders Berend en Gerhard. De borg lag ten noordoosten van de Azeler beek. Dit water voedde ook het grachtenstelsel dat de Hondeborg omgaf. Aan de noordzijde bevond zich de 'Lage Hunenborg', de voorburcht.

Nadat de Van Sebelingen hun belangen verlegden naar Bentheim is waarschijnlijk de Hondeborg verlaten. Door huwelijk van Hille van Sebelingen met ridder Hendrik van Kuinre kwam de Hondeborg aan de Van Kuinres. Hun dochter Hildegond huwde met Pelgrim Sticke te Deventer, die tevens aanzienlijke bezittingen had te Diepenheim. Vervolgens vererfde het op de Van Twickelos. Tegenwoordig behoort de Hondeborg tot de bezittingen van de havazate Twickel bij Delden. Door het verlaten van de borg en omdat de belangen van de eigenaars elders lagen, heeft de Hondeborg zich nooit de status van havezate weten te verwerven.

Er staat nu een boerenhuis, gebouwd in 1841.