Groene Poort Wandeltocht

Marskramerpad

Het Marskramerpad loopt van Oldenzaal naar Den Haag. De route gaat over oude handelswegen en is ongeveer 315 km lang. Het eerste deel loopt van de Hanzestad Oldenzaal via Zenderen naar de Hanzestad Deventer. Handelsroutes hebben van oudsher een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Nederlandse wegennet. Het tweede deel van de route loopt van Deventer naar Amersfoort, het derde gedeelte gaat via Amersfoort naar Den Haag.

De drie trajecten van het Marskramerpad zijn beschreven in 3 boekjes, te verkrijgen via de boekhandel.